Updated - 30/08/2015 9:01:00 AM

Condolence Lounge Availability - Rookwood Catholic Cemetery

  MARY, MOTHER OF MERCY CONDOLENCE LOUNGE (MM)   SACRED HEART CONDOLENCE LOUNGE (SH)  
     
  SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
 

30/08/2015

31/08/2015

01/09/2015

02/09/2015

03/09/2015

04/09/2015

05/09/2015

TIME

MM SH MM SH MM SH MM SH MM SH MM SH MM SH

09:00

                           

09:15

                           

09:30

                           

09:45

                           

10:00

                           

10:15

                           

10:30

                           

10:45

                           

11:00

                           

11:15

                           

11:30

                           

11:45

                           

12:00

                           

12:15

                           

12:30

                           

12:45

                           

13:00

                           

13:15

                           

13:30

                           

13:45

                           

14:00

                           

14:15

                           

14:30

                           

14:45

                           

15:00

                           

15:15

                           

15:30

                           

15:45

                           

16:00

                           

16:15

                           

16:30

                           

16:45

                           

17:00

                           
 
www.catholiccemeteries.org.au